۱۴۰۰/۷/۱۰ - ۹ : ۵

بدهی های «بانک پارسیان» کاهش یافت! | افزایش درآمدها و کاهش زیان عملیاتی بانک

بدهی های «بانک پارسیان» کاهش یافت! | افزایش درآمدها و کاهش زیان عملیاتی بانک

به گزارش جهانی خبر به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان ، صورت های مالی منتشر شده سامانه کدال بیانگر آن است که جمع بدهی های بانک پارسیان در دوره منتهی به (1400.04.31) بیش از 34 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال قبل در همین تاریخ بالغ بر 38 هزار میلیارد تومان بوده است و این رقم نشان از کاهش بدهی های بانک در این دوره دارد.

همچنین در این گزارش آمده است؛ درآمدهای عملیاتی این بانک در دوره منتهی به (1400.04.31)  به بیش از 22 هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم در تاریخ (99.04.31) بیش از 20 هزار میلیارد تومان بوده است.

در صورت های مالی منتشر شده اخیر سامانه کدال آمده است؛ زیان عملیاتی بانک پارسیان در دوره منتهی به(1400.04.31) بیش از 3 هزار و 700 میلیارد تومان بوده که این رقم در گزارش ارائه شده دوره متهی به سال قبل آن بیش از 11 هزار میلیارد تومان بوده است و این موضوع نشان از کاهش زیان عملیاتی بانک دارد.

همچنین سود(زیان) خالص حسابرسی شده دوره منتهی بانک پارسیان به سال (1400.04.31) بیش از شش هزار و 600 میلیارد تومان بوده که این رقم در سال قبل آن در همین تاریخ بیش از هزار و 100 میلیارد تومان بوده است.

علاوه بر این موجودی نقدی حسابرسی شده این بانک نیز در دوره منتهی به (1400.04.31) بیش از 22 هزار میلیارد تومان گزارش شده و از طرفی سرمایه بانک پارسیان نیز در این دوره 100 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

از طرفی دیده می شود که طی شش ماهه گذشته، تراز بانک 3386- میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته این تراز 777- میلیارد تومان بوده است.