۱۳۹۹/۱۲/۲ - ۱۱ : ۸

برگزاری کنگره سلامت مردان با تکیه بر زیرساخت های دانشگاه علوم پزشکی مجازی

برگزاری کنگره سلامت مردان با تکیه بر زیرساخت های دانشگاه علوم پزشکی مجازی

به گزارش جهانی خبر از  وبدا، دکتر محمدحسین حیدری، در پنجمین کنگره سلامت مردان در هفته سلامت با اشاره به شرایط کنونی کشور و پاندمی بیماری کرونا بیان کرد: وجود دانشگاه علوم پزشکی مجازی نشان داد از قبل تفکراتی در خصوص مجازی سازی و ایجاد زیرساخت های لازم بوده است. باید گفت دانشگاه علوم پزشکی مجازی در این مدت بسیار خوب عمل کرده و پوشش بسیار خوبی از قبل به دانشگاه ها و دانشکده ها داده است.

وی ادامه داد: تمامی اقدامات دانشگاه علوم پزشکی مجازی باعث شد تا در این شرایط، در تدریس مجازی با مشکلی روبرو نشویم و به راحتی از سامانه های دانشگاه استفاده کنیم و با دانشجویان تعاملات لازم را در سیستم داریم.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص همکاری با دانشگاه علوم پزشکی مجازی در پنجمین کنگره سلامت مردان افزود: وجود این زیرساخت ها همانند نعمت است. دانشگاه علوم پزشکی مجازی بهترین مکان برای برگزاری این کنگره بود. زیرا طراحی زیرساخت این دانشگاه به ما در ایجاد ارتباط با مردم در هر ساعتی بدون هیچ اشکالی کمک می کند.

لزوم تقویت بیشتر زیرساخت های دانشگاه علوم پزشکی مجازی

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، گفت:  امیدواریم با تقویت هر چه بیشتر این منابع بستر ارتباطات را گسترده تر کنیم و فراتر ببریم.