۱۳۹۹/۹/۲ - ۱۴ : ۲۰

حمایت پایگاه خبری جهانی خبر از کاندیداتوری پدرام پاک آیین در انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

حمایت پایگاه خبری جهانی خبر از کاندیداتوری پدرام پاک آیین در انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات

به گزارش جهانی خبر، متن بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی
با توجه به اینکه پدرام پاک آیین سوابق درخشانی را در این سالها در مسئولیت های مختلف به خوبی ایفا کرده و همینطور پیش از این هم مسئولیت های مدیرکلی مطبوعات داخلی وزارت ارشاد را داشته و با رسانه بیگانه نیست و همچنین به دلیل اهمیت جایگاه هیات نظارت بر مطبوعات کشور پایگاه خبری جهانی خبر ضمن ارج نهادن به دیگر کاندیداها مراتب حمایت خود را از جناب آقای پاک آیین نامزد مرحله دوم  هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت برمطبوعات اعلام می کند.