۱۳۹۸/۷/۲۷ - ۹ : ۲۱

گزارش تصویری گروه رسانه ای اعزامی روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی به پیاده روی اربعین حسینی- مسئول گروه اعزامی(عکاس و تصویربردار) : مهدی دهقان

گزارش تصویری گروه رسانه ای اعزامی روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی به پیاده روی اربعین حسینی- مسئول گروه اعزامی(عکاس و تصویربردار) : مهدی دهقان

مسئول گروه اعزامی(عکاس و تصویربردار) : مهدی دهقان

سایر عکاسان گروه:
حمید حسینی ، شهاب الدین حیدری، کوثر الکامل الجیشی(ابو امیر) و همکاران اعزامی تولیدی و فنی گروه اعزامی معاونت صدا که در کنار فعالیت تخصصی ، یاری گر افتخاری این گروه در نجف ، مسیر پیاده روی و کربلا بودند