مطالب حوزه اختصاصی جهانی پرس

افراد ناگزیر از قبول اسنپ

زمانی چزی حدود بیست سال پیش در ایران اصلا نام اینترنت به گوش هر کسی میخورد متعجب می شد که مگه می شه ارتباطات به راحتی و به آسانی با یک دستگاه کامپیوتر صورت بگیرد اما به مرور زمان و حجوم تکنولوژی همه چیز به سمت اینترنت رفت حتی این روزها هم با دقتی که به تمامی گوشی ها کرده باشیم متوجه می شویم بسیاری از اپلیکیشن ها برای سهولت فرد به کار می رود.

نمایش کمدی ترکی نهنگ قنبر گروه صمد وممد تمدید شد

محمد حاجی حسنی مدیر برنامه و تهیه کننده گروه صمدوممد اعلام کرد: باتوجه به استقبال کم نظیر آذری های مقیم مرکز و درخواست های مکرر جهت تمدید، این نمایش در تاریخ ۵و ۶ اردیبهشت در سالن مجلل ایرانیان تهران تمدید خواهد شد.

دکتر انتظامی کار را یکسره کرد

هم چنانکه عمر انسان قابل برگشت نیست، بازگشت زمان نیز امکان پذیر نخواهد بود اما تفکر و قانون، زمانهای از دست رفته را اگر کارایی داشته باشند می توان حتی همین امروز از آن بهره گرفت...