217945 با تصویب نمایندگان مجلس؛ پذیرش سند بنا‌های ثبت شده به عنوان وثیقه نمایندگان مجلس بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف به پذیرش سند بنا‌های ثبت شده به عنوان وثیقه برای ارائه تسهیلات کردند <p>به گزارش<a href="http://www.iribnews.ir/">&nbsp; جهانی خبر_</a>خانه ملت،نمایندگان در نشست علنی امروز (سه&zwnj;شنبه، ۱۷ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت&zwnj;های تاریخی &ndash; فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره&zwnj;برداران بنا&zwnj;های تاریخی &ndash; فرهنگی با ماده (۷) این طرح با ۱۶۷ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.<br /> در ماده (۷) آمده است: بانک&zwnj;ها و موسسات اعتباری مکلفند اسناد مالکیت مربوط به بنا&zwnj;های ثبت شده در فهرست آثار ملی را که مالکیت آن&zwnj;ها قابل انتقال باشد به عنوان وثیقه اخذ تسهیلات مرمت و احیاء بپذیرند.<br /> همچنین نمایندگان با ماده (۸) طرح مذکور با ۱۷۴ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.<br /> همچنین در ماده (۸) طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت&zwnj;های تاریخی- فرهنگی آمده است: در مواردی که حریم بنا&zwnj;ها و محدوده بافت&zwnj;های تاریخی &ndash; فرهنگی موضوع این قانون در بافت&zwnj;های فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع &quot;قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت&zwnj;های فرسوده و ناکارآمد شهری&quot; مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن قرار داشته باشد، به نسبت سهم مساحت این بنا&zwnj;ها و بافت&zwnj;ها از کل مساحت بافت&zwnj;های فرسوده، اعتبارات، تسهیلات و امتیازات موضوع قانون مذکور با رعایت ضوابط حفاظت از بافت&zwnj;های تاریخی &ndash; فرهنگی به حریم بنا&zwnj;ها و محدوده بافت&zwnj;های تاریخی &ndash; فرهنگی نیز اختصاص می&zwnj;یابد.</p> <p>بر اساس تبصره این ماده؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک&zwnj;های عامل موظف است به نسبت مذکور در این ماده تسهیلات بانکی موضوع ماده (۱۵) &quot;قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت&zwnj;های فرسوده و ناکارآمد شهری&quot; را به امر احیاء و حفاظت بنا&zwnj;ها و بافت&zwnj;های تاریخی &ndash; فرهنگی اختصاص دهد.</p> <p><span style="color: #ffffff; background-color: #0000ff">تکلیف دولت برای جبران زیان مالی ناشی ازمحدودیت طرح&zwnj;های عمرانی در مناطق بافت تاریخی</span></p> <p>نمایندگان مجلس، دولت را مکلف کردند که تدابیر و اقدامات جبرانی محدودیت&zwnj;های اعمال شده طرح&zwnj;های توسعه و عمرانی در محدوده بافت&zwnj;های تاریخی-فرهنگی را پیش بینی کند.<br /> نمایندگان در نشست علنی امروز (سه&zwnj;شنبه، ۱۷ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت&zwnj;های تاریخی &ndash; فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره&zwnj;برداران بنا&zwnj;های تاریخی &ndash; فرهنگی با ماده (۱۳) این طرح با ۱۳۰ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. <br /> بر اساس این مصوبه، دولت مکلف است تدابیر و اقدامات جبرانی محدودیت&zwnj;های اعمال شده طرح&zwnj;های توسعه و عمرانی در محدوده بافت&zwnj;های تاریخی-فرهنگی را پیش بینی کند.</p> <p>نمایندگان مجلس با پیشنهادی مبنی بر حذف ماده ۱۲ طرح مذکور موافقت کردند.</p> <p>در ماده ۱۳ طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت&zwnj;های تاریخی &ndash; فرهنگی آمده است؛ دولت مکلف است از طریق نهاد&zwnj;های ذی ربط در تعیین مقررات مربوط به طرح&zwnj;های توسعه و عمران، تدابیر و اقدامات جبران محدودیت&zwnj;های اعمال شده از قبیل تراکم در خصوص املاک واقع در محدوده بافت&zwnj;های تاریخی- فرهنگی موضوع این قانون را پیش بینی کند.</p> <p><span style="color: #ffffff; background-color: #0000ff">شهرداری&zwnj;ها مکلف به قلع و قمع ساخت وساز&zwnj;های غیرقانونی درمحدوده بافت&zwnj;های تاریخی شدند</span></p> <p>نمایندگان مجلس شهرداری&zwnj;ها را مکلف به قلع و قمع ساخت و ساز&zwnj;های غیرقانونی در محدوده بافت&zwnj;های تاریخی- فرهنگی کردند.<br /> نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۷ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت&zwnj;های تاریخی- فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداری بنا&zwnj;های تاریخی- فرهنگی، با ماده ۱۱ این طرح با ۱۴۲ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.</p> <p>براساس ماده ۱۱ این طرح؛ در رسیدگی به تخلفات ساختمانی املاک واقع در حریم آثار و محدوده بافت&zwnj;های تاریخی- فرهنگی، کمیسیون&zwnj;های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری ها، مکلفند منحصرا قلع و قمع مستحدثات بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه ساختمانی صادر شده را در صدور رأی لحاظ کنند.</p> <p>گفتنی است نمایندگان مجلس در بررسی طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت&zwnj;های تاریخی و فرهنگی با ماده ۹ این طرح با ۱۵۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.</p> <p>براساس ماده ۹ این طرح؛ کلیه دستگاه&zwnj;های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مکلفند برنامه&zwnj;های خود در ارتباط با رفع نیاز&zwnj;های موجود در حوزه&zwnj;های خدماتی، تجهیزاتی و نیز زیرساخت&zwnj;های موردنیاز برای ارتقای کیفیت زندگی در بافت&zwnj;های تاریخی- فرهنگی هر شهر/روستا را ظرف مدت شش ماه پس از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان به مورد اجراء گذارند. <br /> اجرای برنامه فوق باید به گونه&zwnj;ای باشد که براساس بودجه سنواتی حداکثر ظرف مدت ده سال از تصویب این قانون سطح خدمات و تامین زیرساخت&zwnj;های موردنیاز این محدوده&zwnj;ها از سطح میانگین شهر/روستای ذی ربط پایین&zwnj;تر نباشد.<br /> تبصره- شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان موظفند به نسبت اعتبارات اختصاص یافته به بافت&zwnj;های تاریخی- فرهنگی هر شهر/روستا موضوع ماده (۸) این قانون، اعتبارات موردنیاز را برای ساخت و تجهیز فضا&zwnj;ها و ساختمان&zwnj;های عمومی و خدماتی در محدوده مصوب بافت&zwnj;های تاریخی- فرهنگی آن شهر/ روستا، از محل اعتبار توزیعی در سهم دستگاه ذی ربط با اولویت تامین کنند.</p> <p>نمایندگان مجلس در بررسی طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت&zwnj;های تاریخی- فرهنگی با حذف ماده ۱۰ این طرح با ۱۲۱ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.</p> <p><span style="color: #ffffff; background-color: #0000ff">مهلت یکساله ایجاد نظام فنی و اجرایی بنا&zwnj;های تاریخی- فرهنگی</span></p> <p>نمایندگان مجلس، سازمان برنامه و بودجه را مکلف به ایجاد نظام فنی و اجرایی بنا&zwnj;های تاریخی- فرهنگی ظرف مدت یکسال کردند</p> <p>نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۷ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت&zwnj;های تاریخی- فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداری بنا&zwnj;های تاریخی- فرهنگی، با ماده ۴ این طرح با ۱۶۸ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.</p> <p>همچنین ماده ۵ طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت&zwnj;های تاریخی- فرهنگی با ۱۶۳ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت.</p> <p>در نشست امروز مجلس همچنین نمایندگان با ماده ۶ طرح مذکور با ۱۷۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.</p> <p>در ماده ۴ طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت&zwnj;های تاریخی- فرهنگی آمده است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از طریق سازمان فنی و حرفه&zwnj;ای با استفاده از امکانات موجود و با مشارکت سازمان نسبت به آموزش و تربیت استادکاران و کاردان&zwnj;های تجربی در زمینه&zwnj;های حفاظت و احیای بنا&zwnj;ها و اماکن تاریخی- فرهنگی اقدام کند.</p> <p>براساس تبصره این ماده؛ سازمان موظف است سازوکار طراحی و اجرای فعالیت&zwnj;های مرتبط را به گونه&zwnj;ای برنامه ریزی، تنظیم و تدوین کند که استفاده از نیرو&zwnj;های موضوع این ماده در اولویت قرار گیرد.</p> <p>همچنین براساس ماده ۵ طرح مذکور؛ وزارتخانه&zwnj;های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش مکلفند با مشارکت سازمان، سرفصل، محتوای دروس و شیوه آموزش رشته&zwnj;های مرتبط با حفاظت و احیای بنا&zwnj;ها و بافت&zwnj;های تاریخی- فرهنگی با رویکرد مهارت آموزی در این تخصص&zwnj;ها را اصلاح و یا تکمیل کنند.</p> <p>در ماده ۶ این طرح آمده است که سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری سازمان، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه نظام فنی و اجرایی اختصاصی مربوط به بنا&zwnj;ها و بافت&zwnj;های تاریخی- فرهنگی اقدام کرده و به تصویب هیات وزیران برساند.</p>