208471 گام مثبت سازمان سینمایی گمرکی تهیه کننده به سازمان سینمایی برای حضور مرتضی شایسته و محمد حسین فرح بخش در امور توزیع وتولید فیلم تبریک گفت. <p>به گزارش جهانی خبر، متن پیام غلامرضا گمرکی به این شرح است: باتحولی که به ریاست جناب آقای محمد مهدی طباطبایی نژاد معاونت محترم سازمان سینمایی دراولین نشست شورای صنفی اکران برگزار گردید، ورود آقایان مرتضی شایسته و محمد حسین فرح بخش دو نفراز تهیه کنندگان باتجربه وکاربلد به امور تولید <br /> وتوزیع فیلم که جزو بنیانگذاران اتحادیه تهیه کنندگان بودند، باعث خوشحالی اهالی سینماشد.<br /> &nbsp;این گام مثبت سازمان سینمایی رابه فال نیک گرفته و امیدواریم با حضور و تجربیات این عزیزان گام بعدی درجهت یک پارچگی تهیه کنندگان برداشته شود.<br /> فرصت را مغتنم شمرده به جناب مرتضی شایسته و محمد حسین فرح بخش این موفقعیت را تبریک گفته سلامتی و پایداری ایشان را درراه عدالت خواهی دراکران فیلمها، ازخداوند متعال خواهانم.<br /> ارادتمند: غلامرضا گمرکی<br /> &nbsp;</p>