208203 تسلیت امیر ثابت پی و محسن نقاشی در پی درگذشت استاد فضلی در پی درگذشت استاد فضلی امیرثابت پی _محسن نقاشی فدراسیون تشکلهای صنایع غذایی کشاورزی ایران پیام تسلیتی منتشر کردند. <p>به گزارش جهانی خبر، متن پیام به این شرح است:&nbsp;&nbsp;<br /> انسانهای بزرگ تاریخ سازان بشریت&nbsp; و معنا دهندگان، واژه ها هستند&nbsp; <br /> شرافتمندانی&nbsp; که به عنوآن جانشین خداوند در زمین سفیر رزق و روزی هستند و خوان گسترانند و می اندیشند و تلاش دارند که سفره حلال را گسترش دهند&nbsp;&nbsp; <br /> امروز شاهد پرواز&nbsp; انسانی از آن تبار هستیم&nbsp; <br /> کارآفرینی به دیار باقی کوچ نمود که عمر با عزتش در مسیر سربلندی میهن بوده ست <br /> آسمانی شدن کارآفرین کشور استاد فضلی را به خانواده صنایع غذایی و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض مینماییم .&nbsp;</p> <p>فدراسیون تشکلهای صنایع غذایی کشاورزی ایران&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /> امیرثابت پی&nbsp; _محسن نقاشی</p>