198131 - <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 1.5pt 0cm; line-height: 15pt"><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"><b><span lang="AR-SA" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">پایگاه خبری تحلیلی جهانی خبر</span></b></span></span><font size="3"><span dir="ltr" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 1.5pt 0cm; line-height: 15pt"><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"><span lang="AR-SA" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">(دارای مجوز به شماره&nbsp;93/27038&nbsp;از معاونت محترم امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)</span></span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 1.5pt 0cm; line-height: 15pt"><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"><span lang="AR-SA" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 1.5pt 0cm; line-height: 15pt"><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"><span lang="AR-SA" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;<b>&nbsp;مدیرمسئول&nbsp;و صاحب امتیاز</b></span></span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 1.5pt 0cm; line-height: 15pt"><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"><span lang="AR-SA" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">(&nbsp;مریم&nbsp;حضرتی&nbsp;)</span></span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 12pt; line-height: 15pt"><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"><span lang="AR-SA" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3"><strong>-------------------------------------------------------------</strong></font></span></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 12pt; line-height: 15pt"><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"><span lang="AR-SA" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3"><o:p><span style="background-color: #ff0000"><strong>درباره&nbsp;ما</strong></span></o:p></font></span></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 12pt; line-height: 15pt"><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"><span lang="AR-SA" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">پایگاه خبری جهانی خبر در سال 1393 شروع به فعالیت کرد&nbsp; این پایگاه خبری گروه خبری خود (پرسنل) را که از سال 90 با فعالیت در پایگاه خبری آرت پرس تلاش کرده و برای اشتغالزایی و نبود بیکاری در سال 93 به این سایت منتقل کرد تا از سایتی به سایت دیگر فعالیت خود را ادامه دهد و همچنان تلاش های خبری خود را بر روی سیستم عامل های مختلف مانند وب سایت جهانی خبر برای پخش اخبار و مقالات، ترجمه و عکسهای اختصاصی اختصاص داده است. <br /><br />این رسانه آنلاین تاکنون با حضور خبرنگاران باتجربه سعی در انعکاس اخباری شفاف و گویا و اطلاع رسانی دقیق داشته است و همچنان ادامه خواهد داد.<br /><br />این پایگاه خبری اکثر اخبار و اطلاعات آن ها مطابق با اخبار روز دنیا و ایران است.<br /><br />در این سایت که هر روزه اخبار آن بروزرسانی آپدیت می شود،&nbsp; هر صفحه ساختار خاص خود را دارد و هر حوزه به جایگاه خود می پردازد.<br /><br />از دیگر ویژگی های لازم پایگاه خبری جهانی خبر، این است منبع معرفی شده در قسمت اختصاصی سایت، خود تولید کننده دست اول محتوا است و ترجیح می دهد که تولید کننده دست اول خبر و مقاله باشد.<br /><br />قالب صفحات وب&nbsp; سایت هم طوری طراحی شده تا مخاطبان به راحتی امکان دسترسی به مطالب داشته باشند.<br /><br style="mso-special-character: line-break" /></span></span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3"><o:p><span style="background-color: #ff0000"><strong>تماس با ما</strong></span></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 12pt; line-height: 15pt"><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"><span lang="AR-SA" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3"><strong>-------------------------------------------------------------</strong></font></span></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 12pt; line-height: 15pt"><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"><span lang="AR-SA" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;<b>مستقیم مدیر مسئول</b></span></span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 1.5pt 0cm; line-height: 15pt"><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"><span lang="AR-SA" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;88942253</span></span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 1.5pt 0cm; line-height: 15pt"><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"><b><span lang="AR-SA" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">دفترمرکزی</span></b></span></span><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 1.5pt 0cm; line-height: 15pt"><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"><span lang="AR-SA" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;تهران خیابان کریمخان زند - خیابان ویلای جنوبی - کوچه خسرو پلاک 36</span></span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 1.5pt 0cm; line-height: 15pt"><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"><span lang="AR-SA" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;<b>تلفن: </b></span></span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 1.5pt 0cm; line-height: 15pt"><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"><span lang="AR-SA" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">88807694-88806142-88805257</span></span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 1.5pt 0cm; line-height: 15pt"><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"><span lang="AR-SA" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">88922985-88922986</span></span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 1.5pt 0cm; line-height: 15pt"><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"><b><span lang="AR-SA" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">فکس:</span></b></span></span><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 1.5pt 0cm; line-height: 15pt"><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"><span lang="AR-SA" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">88895873&nbsp;</span></span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 1.5pt 0cm; line-height: 15pt"><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"><span lang="AR-SA" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;--------------------</span></span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt"><span style="font-family: Tahoma"><span dir="ltr"><o:p><span style="font-size: 11px">&nbsp;</span></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt"><span style="font-family: Tahoma"><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></span><span dir="ltr" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p style="text-align: center">&nbsp;</p><p style="text-align: center"><span id="1528536060246E" style="display: none">&nbsp;</span></p>