کد خبر :207734
ای کاش مسئله کرونا نبود!
جناب آقای ارجمند عزیز،مرد حق شناس وصداقت پیشه ، خدا را شاکرم که دراین دنیای و انفسا کمتر انسانی یافت می شود که این چنین و با حمایت ۹۰۰ عضو هنرمند کهنسال، تمام کمال و بدون رودربایستی ضمن بیان حرفهایش درقامت استوار، رفتار و صداقت های مدیر بالیاقت و کم نظیر موسسه هنرمندان را ساپورت کند تا جایی که از ابتدای عمل یک جانبه و غیر قانونی برکناری جناب عظیمی توسط آقای وزیر ارشاد همچنان ایستادگی کند.

به گزارش جهانی خبر، ای کاش مسئله کرونا نبود تا عظمت این مخالفت ها و حمایت ها از مدیر موسسه را جناب صالحی با تجمع پیران هنرمند تکرار نشدنی ، پشت اتاق خود می دیدند و از سر عدالت و انسانیت متوجه می شدند که دوستان و یاران شان به راحتی او را در برکناری جناب عظیمی دور زدند. جناب صالحی ، شما گذشته از نومیدی ۹۰۰ هنرمند کهنسال و پیشکسوت که هر تار موی سپیدشان مساوی با عمری تلاش و زحمت برای هنر ایران زمین است، حتی دست جناب آقای دکتر نوبخت و جناب آقای دکتر کار اندیش را که حامیان و خدمتگزاران بحق پیشکسوتان بودند و هستند؛ پس زدید و تنها اکتفا به گفته های جناب حسینی و یارانش کردید. شما حتی به خودتان اجازه ندادید حداقل برای رضای خدای  این مسائل فراموش نشدنی را در یک انتخابات رسمی و براساس اساسنامه و یا پرسش و پاسخ از افرادی که با رای آنها به این سمت نائل شده اید برگزار کنید.
 آقای روحانی به عنوان ریاست محترم جمهوری که ریاست کشور را به عهده دارند در مواقعی ازمردم نظر خواهی می کنند.
در عجبم که جنابعالی به عنوان زیر مجموعه ایشان از چنین اقدام قانونی ، شرعی و عرفی خودتان را کنار کشیده و ۹۰۰ هنرمند را که سرافرازان ایران زمین هستند،بعد از ویروس کرونا عمیقا و برخلاف هدف دولت، تدبیر و امید ، دل شکسته و نومید کنج خانه های شان رها کردید. جناب صالحی از قدیم گفته اند سلام مستحب و جواب آن واجب است.
شما مسلمان هستید و به مثلی که عرض کردم بیش از بنده اشراف دارید ، از غضب خدا بترسید ،چون اوست که تعیین کننده است، فردا خیلی دیر است.
 سخن کوتاه می کنم، چون استاد ارجمند گفتنی ها را یاد آور شدند.
در اینجا از جناب ارجمند اجازه می خواهم از عنوانی که به خود داده اند  به دلیل حضورم درعرصه سینما از سال۴۶ تاکنون که به لطف خدا فعال هستم به عرض مبارک برسانم:
کهنه سرباز هنر هفتم
غلامرضا گمرکی