۱۳۹۸/۱/۲۶

رقابت سرآشپزان در شبکه یک

امشب دومین روز رقابت گروه 3 مربیان سال 98 با حضور سرآشپزان آقا در مسابقه «دستپخت» پخش می شود.

به گزارش جهانی خبر_روابط عمومی  سیما؛ علاقمندان می توانند این برنامه را ساعت 15 : 20 دقیقه مشاهده کنند.
این سرمربی ها از میان سرآشپزهای فصل های گذشته دستپخت انتخاب می شوند.
سرآشپزها در 6 گروه 6 نفره با هم رقابت می کنند و یک نفر از هر گروه به عنوان سرمربی انتخاب می شود.
این سرمربی ها به هنرجویانِ امسال دستپخت آموزش میدهند.
مسابقه «دستپخت» کاری از گروه اجتماعی شبکه یک سیماست که باتهیه کنندگی و اجرای سید وحید حسینی از این شبکه پخش می شود.